Zaliczka komornicza wpłacana przez wierzyciela jest przeznaczona na wydatki wskazane w art. 6 ustawy o kosztach komorniczych.
Najczęściej ponoszone wydatki to koszt:

  • zapytań (ZUS – 36.55 zł, US – 35,00 zł, eKW – 20,00 zł),
  • korespondencji,
  • należności biegłych i tłumaczy,
  • pokrycia opłaty sądowej należnej od wniosku o wpis w księdze wieczystej
  • inny przewidziany w art. 6 ustawy o kosztach komorniczych.

Zaliczka komornicza na wydatki nie jest wynagrodzeniem komornika. Wydatki należne są odpowiednim instytucjom, które udzielają odpowiedzi lub świadczą usługi na poczet postępowania, np.: wysyłanie korespondencji tradycyjną pocztą.