Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, jeżeli wcześniej nie zdołano ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia. Poszukiwanie prowadzone jest na podstawie: publicznie dostępnych źródeł informacji oraz rejestrów lub złożonego przez dłużnika wykazu majątku. Komornik może przeprowadzić czynności terenowe w miejscu zamieszkania, pobytu lub siedzibie dłużnika. Ponadto, komornik może również wystąpić z prośbą o informacje do:

  • zakładów ubezpieczeń,
  • zakładów reasekuracji,
  • podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych,
  • spółdzielni mieszkaniowych,
  • wspólnot mieszkaniowych,
  • innych podmiotów zarządzających lokalami,
  • biur informacji gospodarczej,
  • innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu.