Dzięki numerowi PESEL dłużnika, komornik ma możliwość szybkiego ustalenia, czy dłużnik jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wykorzystuje w tym celu Centralną Bazę Ksiąg Wieczystych. Pobiera się również opłatę w wysokości 20 zł za udzielenie informacji z tej bazy.