Planujesz odzyskać należne Ci świadczenia od dłużnika? Poznaj metody na ustalenie majątku dłużnika, koszty komornicze, i dowiedz się, jak korzystać z numeru PESEL w tym procesie.

Ustalenie Majątku Dłużnika – kroki

Gdy wierzyciel, sąd lub inny uprawniony organ nie wskaże majątku dłużnika, komornik przystępuje do ustalania majątku dłużnika w kilku etapach:

Analiza informacji: Komornik zbiera dane o majątku dłużnika z publicznych źródeł, rejestrów lub innych prowadzonych postępowań.
Wzywamy dłużnika do złożenia wykazu swojego majątku.
Wykorzystanie specjalistycznych systemów: Komornik korzysta z systemów takich jak:
OGNIVO – pozwalającego na zapytanie o rachunki bankowe dłużnika,
CEPIK – do ustalania, czy dłużnik posiada pojazdy mechaniczne,
ZUS PUE – do ustalenia podstawy zgłoszenia do ubezpieczeń,
PD CBKW – do sprawdzenia, czy dłużnik jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.
W przypadku egzekucji alimentów, komornik zobowiązany jest do przeprowadzenia dochodzenia w celu ustalenia zarobków i majątku dłużnika (art. 1086, § 3 kpc).