Kiedy proces egzekucji dobiega końca, pojawią się koszty egzekucji komorniczej. Ten tekst pozwoli Ci zrozumieć, jak są one kalkulowane i kto finalnie poniesie odpowiedzialność za ich pokrycie.

Komornicy sądowi doliczają opłatę egzekucyjną, w każdej sprawie egzekucyjnej, do egzekwowanego świadczenia, które podlega egzekucji. Jeżeli wierzyciel posiada tytułu wykonawczy komornik doliczy do tego zobowiązania należną opłatę egzekucyjną. Ustawa o kosztach egzekucji komorniczych i o komornikach sądowych oraz egzekucji określa stawkę procentową.

Komornik nigdy nie pomniejsza wierzytelności należnej dla wierzyciela, wierzyciel otrzymuje przy skutecznej egzekucji całość kwoty określonej tytułem wykonawczym. Według zasady z art. 770 kpc to dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do przeprowadzenia egzekucji. Skuteczny komornik, egzekwując całość roszczenia, wyegzekwuje od dłużnika również koszty egzekucji komorniczej.