Komornik sądowy to osoba, która pełni kluczową rolę w procesie egzekucji. Dowiedz się, jakie są obowiązki komornika, i jak może on ci pomóc w odzyskaniu należności.

Czynności, które wykonuje komornik sądowy:

  • orzeczenia sądowe w sprawach pieniężnych i niepieniężnych,
  • innych tytułach wykonawczych przy zastosowaniu określonych środków przymusu.

Komornik sądowy przy wykonywaniu zadań kieruje się:

Komornik sądowy dąży do: