Licytacja Komornicza – Jak Kupić Mienie?

Chcesz zainwestować w mienie z licytacji komorniczej? Oto kompletne informacje, jak to zrobić oraz gdzie ogłaszana jest najnowsza licytacja komornicza w Polsce. Kto Może Uczestniczyć w Licytacji Komorniczej?Choć przepisy prawne nie definiują dokładnie, kto jest...

Kiedy następuje poszukiwanie majątku dłużnika?

Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, jeżeli wcześniej nie zdołano ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia. Poszukiwanie prowadzone jest na podstawie: publicznie dostępnych źródeł informacji oraz rejestrów lub...

Zwolnienia z Kosztów Komorniczych

Niektóre strony egzekucji, jak np. wierzyciele alimentacyjni mogą zwolnić się z kosztów komorniczych. Ważne jest, aby do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego dołączyć postanowienie sądu potwierdzające prawo do zwolnienia z kosztów...

PESEL dłużnika – wykorzystanie

Dzięki numerowi PESEL dłużnika, komornik ma możliwość szybkiego ustalenia, czy dłużnik jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wykorzystuje w tym celu Centralną Bazę Ksiąg Wieczystych. Pobiera się również opłatę w wysokości 20 zł za udzielenie...

Postępowanie Zabezpieczające – Co to jest ?

Postępowanie zabezpieczające ma na celu ochronę praw wierzyciela do momentu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego. Umożliwia też zabezpieczenie przyszłej egzekucji wierzytelności. Wierzyciel z nakazem nakłada obowiązek przeprowadzenia dochodzenia w celu...