Chcesz zainwestować w mienie z licytacji komorniczej? Oto kompletne informacje, jak to zrobić oraz gdzie ogłaszana jest najnowsza licytacja komornicza w Polsce.

Kto Może Uczestniczyć w Licytacji Komorniczej?
Choć przepisy prawne nie definiują dokładnie, kto jest uprawniony do zakupu mienia na licytacji komorniczej, wykluczają pewne grupy osób. W licytacji nie mogą uczestniczyć:

  • dłużnik,
  • komornik,
  • bliscy krewni dłużnika lub komornika (małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo),
  • osoby występujące w oficjalnym charakterze (np. pracownik kancelarii komorniczej),
  • licytant, który nie spełnił warunków wcześniejszej licytacji (np. osoba, która wygrała, ale nie zapłaciła).

    Dodatkowo, w przypadku gdy licytacja komornicza dotyczy nieruchomości, osoby, które mogą nabyć nieruchomość na terytorium Polski tylko za zezwoleniem organu państwowego, muszą przedstawić odpowiednie zezwolenie.

Licytacja Komornicza – gdzie znaleźć ogłoszenia?

Licytacja komornicza ogłaszana jest na oficjalnej stronie Krajowej Rady Komorniczej pod adresem www.licytacje.komornik.pl. Inne miejsca to strony internetowe lokalnych kancelarii komorniczych oraz popularne dzienniki w danym regionie. Warto również sprawdzić tablicę ogłoszeń w sądzie rejonowym, gdzie odbędzie się licytacja, a także w budynku urzędu gminy lub miasta.

Poszukiwanie Majątku Dłużnika przez Wierzyciela

Jeśli jesteś wierzycielem i chcesz zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, możesz to zrobić, gdy nie udało się wcześniej ustalić aktywów, które mogłyby zaspokoić twoje roszczenia. Komornik będzie korzystał z publicznych źródeł informacji, rejestrów oraz, jeśli to możliwe, z wykazu majątku dostarczonego przez dłużnika. Czynności mogą obejmować działania w miejscu zamieszkania dłużnika, a także zapytania do różnych instytucji, takich jak zakłady ubezpieczeń, biura informacji gospodarczej i inne.

Nie przegap żadnej okazji inwestycyjnej! Monitoruj ogłoszenia o licytacji.