Jakie są zadania komornika?

Wierzyciel, uprawniony lub wnioskodawca może powierzyć zadania komornika związane z wykonaniem: orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń; innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają...